ThingFast Nedir ?

ThingFast IoT platformu veri sunumu yapabilen her nesne ile nesne tipine özel olarak geliştirilecek bağlayıcılar(connector) aracılığı ile verileri bulut ortamına taşıyarak toplar ve bu veriler ihtiyaca göre şekillendirilebilen formatlarda farklı uygulama veya cihazların(nesneler) kullanımına sunar. Bu yolla kullanıcı dinamik olarak tanımlayabildiği nesnelerinin birbiri ile iletişimini sağlar ve kendi nesneleri veya platform tarafından anonim olarak sunulan verileri kullanarak kendi özelleşmiş işlemlerini gerçekleştiri.

Platform kullanıcıya nesneleri dinamik olarak tanımlanan bağlantı arayüzleri ile bağlama ve nesneler tarafından üretilen veriler üzerinde özelleşmiş kurallar oluşturabilme imkânı verir. Böylelikle beklenmedik durumlar karşısında haber alma ve işlemlerin otomatik yürütebilme olanağı sağlar.

Platform tüm hizmetlerini her tür ağ tarayıcısı tarafından desteklenen kullanıcı dostu ekranlar aracılığı ile sunabildiği gibi doğrudan geliştiricilere yönelik bir API desteği de sağlar. Böylelikle geliştiriciler kendi geliştirdikleri arayüzler aracılığıyla platforma Restful web servisler aracılığı ile de bağlanıp uygulamalarını çalıştırır.

screen-mimari-normal

ThingFast  Bileşenleri;

  • Bağlayıcılar: Nesne Tiplerine özgü iletişim sağlanmasına yönelik arabirimlerdir cihazların içeriye veri alma şekline ve dışarıya veri sunma şekline göre özelleştirilmesi gerçekleşecek küçük yazılım bileşenleri ile cihaz tipine göre okuma yazma işlemleri gerçelşetirir. Bu bağlayıcılar aracılığı ile gerçek anlamda kendi verisinin iletimini sunamayan cihazlarında platforma entegre edilebilmesi sağlar. Hali hazırda bu işlemi gerçekleştirebilen cihazlar içinde standart ara yüzler bulunmaktadır.
  • Kural yönetim arabirimi birden fazla cihazın bir arada belirli koşullar oluştuğunda kullanımının sağlanacağı arabirimdir. Platform Kullanıcıları bu arabirimi kullanarak etki alanında bulunan herhangi bir nesnesinin verisi üzerinden kurallar tanımlayarak farklı nesnelerini belirlenmiş işleri yapması için programlayabilecektir. Basit bir örnekle açıklanacak olursa Hava sıcaklığını düzenli olarak okuyan bir nesne önceden tanımlanmış bir değer aralığında veri okuması gerçekleştiğinde tanımlı kullanıcıya mail ya da SMS atılması ve bununla beraber farklı bir nesneye örneğin sera kapağını kontrol eden bir motora açılmasını sağlayacak komutun gönderilmesinin sağlanması bu kapsamda değerlendirilmektedir.
  • İstemciler: Sahada kullanılan cihazların haberleşme topolojilerine göre ihtiyaç duyulması halinde (Doğrudan buluta bağlanması mümkün olmayan cihazlar için) cihazların bulundukları lokasyonda konumlandırılarak kendisine bağlı cihazların platformla iletişimini sağlayacak yazılım ve/veya donanım arabirimleri olarak tasarlanmıştır. Bu istemcilerle belirli sayıda nesnenin platform yerine tanımlanan istemciye bağlanması sağlar. Verileri öncelikle istemciler toplayıp sonrasında bu verileri bulutta konumlandırılmış olan platforma iletir. Bu işlem aynı zamanda platforma yatayda çok geniş ölçeklendirme olanağı sağlar ve veri trafiğinin yaratacağı yükün dengelenmesine olanak imkan veirir.
  • Veri anlamlandırma ve sunum katmanı bu katmanda kullanıcı verilerinin anlamlandırılarak farklı formatlarda sunumunu sağlar. Nesnelere ilişkin verilerin Platform üzerinden RESTFUL bir API geliştirilerek sunulması yahut kullanıcı tarafından özelleştirilebilecek raporlar olarak sunulması bu katmanda gerçekleştirilir.